Stránka uživatele [CZ] software


software

(Přehled bodů) Třída: Registrovaný uživatel | počtu bodů [CZ]: 0 | Členem od: 20. září 2007

Zaslaných programů: 292
Názorů: 641
Odpovědí: 8
Dotazů: 2
Pozvaných známých: 1

Přehled bodového ocenění zavřít x

Bodů
Doporučení nové verze přijato 100 0
Doporučený program přijat 200 0
Český popis k programu již zařazenému
100 0
První názor na program 50 0
Další názor na program
30 0
Odpověď na dotaz 50 0
Pozvání známého ke členství 10 0
Pozvaný se stal členem 100 0
Názory ostatními ohodnocené jako užitečné 20 0
Odpovědi ostatními ohodnocené jako užitečné 20 0
Odměna za registraci 50 0
Připojení anglického popisu k doporučení programu 40 0
Bodové ohodnocení kvality 0 0
Úprava popisu přijata 50 0